Den Haag

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Main menu: Home | Wandelingen | Activiteiten | Contact |

sample header image

Activiteiten

Wandelingen op aanvraag
Voor de meeste gebieden kunt u ook wandelingen met een natuurgids aanvragen voor een eigen groep op een zelf gekozen tijdstip. Voor een groep tot 15 personen is er één gids nodig, à 30 euro. Bij groepen tot 30 personen zijn er twee gidsen nodig en dan zijn de kosten 60 euro. De gidsen doen hun werk vrijwillig; uw bijdragen worden gebruikt voor de educatieve activiteiten van het IVN. Het is verstandig om een wandeling ten minste 4 weken voor de gewenste datum aan te vragen. Mail of bel voor wandelingen op aanvraag naar Gerda Idsinga, e-mail gp.idsinga@casema.nl, tel. 070 393 36 16.

Cursussen
Het IVN organiseert verschillende cursussen: de groene cursus en de natuurgidsencursus en de cursus tuinreservaten.

  • De groene cursus is laagdrempelig en bestemd voor een breed publiek: mensen die geïnteresseerd zijn in de natuur en er iets meer van willen weten.
  • Tijdens de cursus tuinreservaten leer je in vijf avonden en twee excursies hoe je jouw tuin kan omtoveren in een natuur- en diervriendelijke tuin, oftewel een Tuinreservaat!
  • De natuurgidsencursus gaat dieper en is bestemd voor diegenen die zelf actief willen zijn bij educatieve activiteiten om anderen – kinderen en volwassenen - vertrouwd te maken met de natuur, waardoor respect en zorg voor de natuur wordt vergroot.

Gebiedsbeschrijvingen en wandelroutes
Den Haag is rijk aan groen en de diversiteit is groot. Om een indruk te krijgen van de verschillende gebieden zijn er een aantal beschreven, waar de IVN-gidsen regelmatig een excursie organiseren.

Kwartaalblad De Ratelaar
Het IVN Den Haag geeft in samenwerking met de KNNV het kwartaalblad 'De Ratelaar' uit. In het blad staan de geplande activiteiten en allerlei wetenswaardigheden over de natuur in en om Den Haag.

Incidentele activiteiten

In samenwerking met andere natuurverenigingen worden jaarlijks verschillende activiteiten ontplooid. Om er een paar te noemen:

  • In de week van de invasieve exoten van 17 t/m 26 juni 2016 voerde het IVN Den Haag werkzaamheden uit aan het onderhoud van het Westduinpark in Den Haag.
    Een fotoimpressie
  • Jaarlijks assisteert het IVN Den Haag bij de activiteiten voor jong en oud tijdens de Nauurfeestdag in Meijendel (rond half september).