Den Haag

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Main menu: Home | Wandelingen | Activiteiten | Contact |

sample header image

De Haagse Beek

De Haagse Beek ontspringt in Kijkduin en mondt uit in de Hofvijver. Als een echte “duinbeek” verzamelt hij het water uit de omliggende duinen. Tussen de strandwallen verzamelt de beek het water en stroomt in noordelijke richting. In het park Meer en Bos ligt ’t Segmeertje dat ook deel heeft uitgemaakt van de Haagse Beek.
Vanuit de Machiel Vrijenhoeklaan loopt de beek langs de Bosjes van Pex en de Sportlaan naar de Segbroeklaan. Bij het Rode Kruisziekenhuis gaat de beek over in enkele vijvers.

Langs de oevers groeit Waterzuring en Viltige basterdwederik en het zeldzame Voorjaarshelmkruid. Langs de oevers van de vijvers groeien Moeras-vergeet-me-nietjes, de Gele dotterbloem, moerasandoorn en Wolfspoot. Gele en Witte waterkers komen ook voor.

Bij de Houtrustbrug staat het Beekgemaal dat het water in een duiker onder het Verversingskanaal doorpompt naar het Stadhoudersplantsoen.
De beek slingert zich langs het Catshuis door het park Sorghvliet, waar de IJsvogel nog voorkomt. In de tuin van het Vredespaleis is de Beek geïntegreerd in het tuinontwerp.

Na het Vredespaleis is de Beek overkluisd en loopt hij via de Zeestraat naar het Noordeinde. Hij stroomt onder de Plaats door en mondt bij de Gevangenpoort uit in de Hofvijver. Vroeger diende de Hofvijver als bron voor drinkwater voor de Graven van Holland en als blusvijver ingeval van brand. Ook diende de Hofvijver vroeger om te spelevaren en als schaatsvijver.

Bron: Stappen langs de Haagse Beek, uitgave 1992, Stadsbeheer

Kijk ook eens naar de video: 'De geschiedenis van De Haagse Beek'