Den Haag

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Main menu: Home | Wandelingen | Activiteiten | Contact |

sample header image

Lidmaatschap

Iedereen die belangstelling heeft voor de natuur is welkom bij het IVN.

Donateurs
Donateurs steunen de activiteiten en blijven via ons kwartaalblad “De Ratelaar” op de hoogte van het wandelprogramma “Stappen in de Natuur”, allerlei wetenswaardigheden over de natuur in en om Den Haag en de cursussen. Als donateur betaal je € 15,- per jaar.

Leden
Als je zelf actief wilt zijn in en voor de Haagse natuur dan word je natuurlijk lid. Tijdens de natuurgidsencursus leer je van alles over het Haagse groen en welke planten en dieren er leven, over de historie van het Haagse groen, en hoe je anderen enthousiast kunt maken voor de natuur om ons heen.
Als lid ontvangt je naast de Ratelaar het landelijke IVN-blad “Mens en Natuur”. Ook kun je gidsenbijeenkomsten en andere activiteiten bijwonen, waar we zorgen dat de tijdens de Natuurgidsencursus opgedane kennis wordt opgefrist en uitgebreid en leden onderling informatie uitwisselen. Het lidmaatschap kost € 24,- per jaar; voor huisgenoten € 5,- per jaar.

Aanmelden/meer informatie

Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen en het hierboven genoemde bedrag te storten  ten name van het IVN Den Haag op rekening
NL25 INGB 0000 6919 56, onder vermelding van “Nieuw(e) lid/donateur”.