Den Haag

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Main menu: Home | Wandelingen | Activiteiten | Contact |

sample header image

Natuurgids worden bij het IVN, iets voor jou?

De cursus is bedoeld voor de enthousiaste natuurliefhebber die graag meer van de natuur wil weten en zijn/haar passie graag met anderen wil delen. Als je de cursus met goed gevolg hebt afgerond ben je landelijk erkend als ‘IVN- Natuurgids’. Als Natuurgids kun je als vrijwilliger aan de slag met allerlei activiteiten gericht op natuureducatie en duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld het organiseren en begeleiden van natuurwandelingen, fietstochten, lezingen, natuurvriendelijk tuinieren en stadslandbouw, natuuractiviteiten voor de jeugd etc.

Natuurgidsencursus, wat houdt dat in?
De natuurgidsencursus start een maal per drie jaar. In september 2016 is er weer een cursus van start gegaan en deze wordt in juni 2018 afgesloten. Eens in de drie weken is er op dinsdag een cursusavond met op zaterdag een buitenles/excursie. Dat is meestal van 10 tot 12 uur, maar een enkele keer gaan we een hele dag op pad, bijv. met de excursie waarin we de landschappen van Zuid- Holland verkennen. Twee weekends, in oktober 2016 en juni 2017 maken ook deel uit van de cursus. Naast de cursusavonden en excursies moet je rekening houden met een tijdsinvestering van enkele uren per week voor huiswerk, een stage bij een werkgroep van de afdeling, en groepswerk in je adoptieterrein, een gebied waar je samen met enkele medecursisten onderzoek doet naar ontstaan en historie, flora en fauna, beheer etc. Ook meedoen in werkgroep Kind en natuur, of Buurttuinieren behoort tot de megelijkheden.

Thema’s en onderwerpen die in de cursus ter sprake komen
Je krijgt veel informatie over de natuur in Den Haag en omgeving, en hoe je jouw enthousiasme over natuur door middel van educatieve activiteiten aan anderen kunt overbrengen. Aan de orde komen onder andere:

  • Natuur in de woonomgeving
  • Flora en fauna (planten, bomen, vogels, insecten, zoogdieren)
  • Landschappen en biotopen (duinen, bos, veenweidegebied, sloot en plas)
  • Ecologie, relaties van planten, dieren én mensen met hun omgeving
  • Duurzaamheid, biodiversiteit en kringlopen
  • Veldtechnieken, inventarisatie en kaart lezen
  • Het leren van volwassenen en kinderen
  • Organiseren en uitvoeren van educatieve activiteiten

Voor wie?
Iedereen die enthousiast is over de natuur in zijn of haar omgeving kan aan de cursus meedoen. Kennis van de natuur is geen vereiste, wél de belangstelling, intentie én tijd om voldoende kennis en ervaring op te doen om educatieve natuuractiviteiten te kunnen begeleiden. In de loop van de bijna twee jaar die de cursus duurt krijg je ruim de gelegenheid om met de flora en fauna in en om Den Haag vertrouwd te raken. Maar enthousiasme en natuurbeleving zijn bij IVN activiteiten zeker zo belangrijk als natuurkennis!
Er wordt verwacht dat je je na het volgen van de cursus actief inzet om je enthousiasme en zorg voor natuur en duurzaamheid op anderen over te brengen. Dat kan zijn (graag!) binnen het IVN, maar ook bij een andere organisatie met vergelijkbare educatieve doelstelling.

Wat kost de cursus?
Het cursusgeld bedraagt in 2016 є 325,- de beide weekends, cursusmateriaal en het IVN Lidmaatschap tijdens de cursus inbegrepen.

Inschrijven
Na het openstellen van de inschrijving voor de cursus was de belangstelling overweldigend.
Aanmelden is helaas niet meer mogeljk.

Voor meer informatie

Max Leerentveld
Tel 070 325 2405 / 06 1305 3114
E-mail : max@leerentveld.com

of

Ingrid Piek
Tel: 070 391 0213 / 06 1388 8740
E-mail: ingridpiek@ziggo.nl